Nederlands leren? Samen proberen!

Anderstaligen zijn mensen die afkomstig zijn uit een ander land en die om verschillende redenen in België zijn beland en het Nederlands niet of nog onvoldoende beheersen. Ze doen heel wat inspanningen om onze taal te leren, maar uiteraard lukt dit niet van vandaag op morgen.

Iedereen kan hen hierbij helpen!

De campagne 'Nederlands leren? Samen proberen!' wil handelaars, diensten en organisaties er toe aanzetten oefenkansen te bieden aan anderstaligen. Ieder gesprek is voor mensen die Nederlands leren immers een goede oefening.

Deelnemers aan de campagne zijn bereid hierop in te spelen. Zij bieden oefenkansen door mensen de tijd te geven om de juiste woorden te zoeken. Zij schakelen niet over op Frans of Engels of een andere ‘contacttaal’. Zij spreken Nederlands en geen dialect.

Deze campagne beoogt een positieve samenwerking tussen anderstaligen en Nederlandstaligen.

Want samen kunnen we veel meer bereiken. Jouw winkel, dienst of organisatie werkt op een positieve manier mee aan integratie en heeft zo een sympathieke uitstraling.

Neem deel bekijk deelnemerslijst